Marinetorvet | Garmin | Lowrance | Furuno | Eagle | Humminbird  

    Forsiden Ophavsret Producenter Om Fishfinder.dk    

Hvad viser fishfinderen?

På en fishfinder kan man aflæse følgende:
 • Dybde
 • Bundens beskaffenhed (hård/blød)
 • Enkeltstående fisk
 • Stimer af fisk
 • Øvrigt objekter i vandsøjlen- f.eks. downriggerloddet som trækkes efter båden.
 • Fiskeredskaber – pirk, garn o.lign.
 • Springlag


Dybde

En fishfinder er selvfølgelig i stand til at måle dybden. Man kan som ofte selv vælge hvorledes dybden skal visen på skærmen. Den ene mulighed er at få vist dybden som et tal eller man kan vælge at aflæses dybden ud fra en dybdeskala i højre side af skærmbilledet – eller få vist begge dele. Skalaen giver endvidere mulighed for at se i hvilken dybde hvor fisk oppe i vandsøjlen befinder sig.


Dybden kan aflæses både som et tal og ud fra dybdeskalaen. Skærm: Garmin Fishinder 400c


Bundens beskaffenhed (hård/blød)

Blød bund såsom mudder eller sand absorberer fishfinderens signal og returnerer et svagere ekko, mens hård bund i form af klipper eller sten vil returnere et stærkt ekko.

De fleste fishfindes anvender en teknologi som kaldes ”Greyline” for sort/hvide displays eller ”White Line” for farvedisplays. Dette betyder at der ved bundens overflade tegnes en smal linje som gør det lettere at adskille fisk fra bund og gør det muligt at afgøre bundens hårdhed.

Hvis bunden under Greyline/Whiteline tegnes på fishfinderens display som en tynd linje er ekkoet svagt og bunden dermed blød. En tykkere bund betyder at bunden er hånd.


Blød bund Hård bund


Enkeltstående fisk

Strålens kegleform er grunden til at fisk vil blive afbilledet som halvcirkler – eller ”måger” som de populært kaldes. Når fisken først kommer ind i keglens yderkant vil der blive vist en prik i displayet. Når båden kommer tættede på fisken og afstanden mellem fisk og transducer formindskes vil de tilsvarende prikker på displayet blive vist kraftigere og på en lavere dybde. Når båden fjerner sig fra fisken vil prikkerne igen vises dybere og dybere.


Fisk vises som halvcirkler (populært kaldet måger). Kilde: Lowrance

Stimer af fisk

Stimer af fisk kan vises i mange forskellige formationer afhængig af hvor stor en del af stimen som er indenfor transducerens kegle. På lavere vand vil flere mindre fisk som står samlet blive vist som en klump af små prikker. Hvis stimen er meget tæt vil den reflektere et stærkere ekko og tilsvarende blive farvelagt kraftigere.

Store fisk som står samlet på bunden kaldes ofte buler og kan være så tætte at det er vanskeligt at skelne dem fra bunden.


A: Kraftigt ekko fra stor fisk som båden har passeret lige over. B: Ekko fra stor fisk som er passeret i transducerens stråles yderområde. C: Stimer af småfisk. Stimen til venstre er kraftigere farvet end den til højre, hvilket indikerer at stimen er mere tæt eller nærmere på centrum af transducerens stråle. Kilde: Lowrance

Øvrige objekter i vandsøjlen

Ekkoer i vandsøjlen kan stamme fra mange andre ting en fisk. Bl.a. vil følgende kunne opfanges af fishfinderen:
 • Downriggerlodder som trækkes efter båden.
 • Springlag, dvs. adskillelsen mellem vandlag.
 • Lystfiskerens pirk - på bedre fishfindes vil selv meget små objekter opfanges, f.eks. vil man kunne se en prik som fiskes op og ned.
 • Bundgarn
 • Vandplanter
 • Vrag

Her ses springlaget tydeligt (den blå vandrette streg)
Annoncer


Webdesign: CMS Danmark